Σχολή Βυζαντινής &

Παραδοσιακής Μουσικής

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

ομωνύμου Δήμου

Ανεγνωρισμένη υπό του Κράτους

Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου

Χαιρετισμὸς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου

Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κυρίλλου

Φωτογραφία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ἡ Ψαλτική, καί ὡς τέχνη καί ὡς ἐπιστήμη, ἀνήκει στήν λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί λειτουργεῖ ὡς μέσο μυσταγωγικό καί ἀναγωγικό. Σημειώνουμε περί αὐτοῦ τούς λόγους τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου: «Κανένας χριστιανός δέν πρέπει νά ὑπάρχει χωρίς νά ξέρει βυζαντινή μουσική. Πρέπει ὅλοι νά μάθομε. Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν ψυχή. Ἡ μουσική ἁγιάζει τόν άνθρωπο ἀναίμακτα. Χωρίς κόπο, ἀγαλλόμενος, γίνεσαι ἅγιος». Ὁρμώμενοι ἐκ τῶν λόγων τοῦ ἁγίου, συνειδητοποιοῦμε πόσο σημαντικό καί θεάρεστο ἔργο ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Δήμου Μεταμόρφωσης, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱεράς Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἐπευλογοῦμε καί στηρίζομε.

Μαθήματα

Βυζαντινή Μουσική

Σπούδασε στη Σχολή μας την ιερά τέχνη του Ιωάννου του Δαμασκηνού και του Ρωμανού του Μελωδού. Απόκτησε Πτυχίο και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής αναγνωρισμένο από το κράτος και γίνε θεματοφύλακας της ελληνορθόδοξης μουσικής μας παραδόσεως.

Παραδοσιακή Μουσική

Από το 2022 με σχετικό ΦΕΚ προστέθηκαν επισήμως στην Σχολή μας Τμήματα παραδοσιακής μουσικής. Πλέον, δίνεται σε όλους η ευκαιρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εντρυφήσουν στα νάματα της εθνικής μας παραδοσιακής μουσικής, με τα οποία γαλουχήθηκαν γενεές γενεών.

Ευρωπαϊκή Μουσική

Στη Σχολή μας λειτουργεί τμήμα Ευρωπαϊκής μουσικής. Απευθύνεται τόσο στους μαθητές βυζαντινής μουσικής, όσο και σε υποψήφιους μαθητές σε μουσικά σχολεία και υποψήφιους φοιτητές σε τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ.

Τηλέφωνο: 6983380631

Email: [email protected]

Χάρτης: Έδρα Μεταμόρφωσης

Ωράριο επικοινωνίας

Καθημερινά 9πμ - 2μμ & 4:30μμ - 9μμ